XRF-mätning bollhavsboll

Efter en förfrågan från förskolepersonal kring förekomst av farliga ämnen i äldre bollhavsbollar utfördes stickprovsmätningar med vår XRF-scanner. Spridningen mellan de olika mätningarna är stor, men fyra av fem...

Continue reading