Informationsmaterial för MVC och BVC

Under februari kommer  informationsmaterial för personal på MVC och BVC i länet introduceras . Det handlar om att ge gravida och föräldrar råd om hur de undviker farliga ämnen.

Materialet delas ut till personal i samband med en introduktionsföreläsning av Lena Stig den 9 februari.

Materialet är framtaget av Arbets- och miljömedicin, Region Örebro län och sedan anpassats något för Region Jämtland Härjedalen.

Facebooklinkedinmail

About the author

Lena Stigh

View all posts