Nordic Conference on Sustainable Healthcare 15 feb 2018

Vad handlade konferensen om?

Rachel Stancliff visar ett exempel där val av produkt påverkar miljöbelastningen.

På bilden ser ni Rachel Stancliff,  som visar ett exempel där val av produkt är avgörande för miljöbelastningen.

Här nedan hittar du hela programmet med länkar till flera av presentationerna.

KEYNOTE – Värdering och hållbarhet styr en av USA:s största vårdgivare
Nordiska politiker och vårdföretagare har länge haft ögonen på Kaiser Permanente, USA:s tredje största sjukvårdskedja. Det är ett stiftelsekontrollerat konsortium som verkar i nio delstater och som omsätter lika mycket som alla svenska landsting tillsammans. Kaiser Permanente drivs helt utan privata vinstsyften och allt överskott återinvesteras i verksamheten. NCSH 2018 ger en unik inblick i hur en värderingsstyrd organisation med starkt internt ledarskap hanterar sjukvårdens hållbarhetsutmaningar.

Joe Bialowitz, National Environmental Program Leader, Kaiser Permanente


UNDERSÖKNING – Så ser leverantörer på sjukhusens hållbarhetsarbete
Under hösten genomförs en enkät/benchmarking där de stora leverantörerna av hållbara lösningar till hälso- och sjukvården svarar på frågor om utmaningar på sin marknad. Prioriteras hållbarhet i ledningskorridorerna på de stora sjukhusen i Norden? Finns det ett genuint intresse att prova nya innovativa lösningar för att nå nya hållbarhetskrav? Fungerar upphandling och andra verktyg för en rättvis konkurrens? Ta del av resultatet som presenteras för första gången på 2018 års konferens.

Daniel Eriksson, grundare, Nordic Center for Sustainable Healthcare

Nya tankar om samspelet mellan privat och offentlig sektor
Leverantörsundersökningen följer upp förra årets enkät då Nordens ledande sjukhus svarade på frågor om utmaningar och prioriteringar kopplade till hållbarhet. Panelen diskuterar hur en till stora delar offentligt finansierad vårdsektor samspelar med privata leverantörer av varor och tjänster. Hur kan innovationskraften hos leverantörerna än mer bidra till en mer hållbar sjukvård?

 • Trude Ertresvåg, Special Adviser on Environment, Sykehuspartner
 • Charlotta Brask, miljöchef, Stockholms läns landsting
 • Lena Stig, Utvecklingsansvarig, Region Jämtland Härjedalen
 • Andreas Bäckäng, vd, Enrad
 • Lars-Erik Lindholm, försäljningschef, Bbd Ozonator

VERKTYG FÖR FÖRÄNDRING –Välj en av tre parallella sessioner

A.1 Substituera mera – den stora kemkalieutmaningen
Endast 10-30 procent av vanliga cancerfall kan kopplas till inre orsaker. Resten tror forskarna är orsakat av miljöfaktorer. Det finns alltså en enorm potential i mer kunskap om miljörelaterad folkhälsa. En kunskap som i sin tur måste omsättas i handling och då talar vi främst om substitution, att identifiera riskfyllda kemikalier och byta ut dem mot något bättre.

 

A.2 Hållbara inköp – grundbult för hållbarhetsarbetet           Genomtänkta strategier för inköp är en nödvändighet för stora sjukvårdsinstitutioner och då spelar det ingen roll om huvudmannen är privat eller offentligt. Men hur bär man sig åt för att garantera lägsta pris för bästa prestanda? Hur får man in kriterier som miljö, klimat, resurseffektivitet och cirkulära lösningar i ett komplicerat upphandlingsförfarande?

 

A.3 Hållbar sjukvård – ett nordiskt styrkeområde 
Nordiska ministerrådet och Nordic innovation framhåller i en nyligen publicerad rapport hållbarhet som ett nordiskt styrkeområde inom sjukvård och sjukvårdsexport. På vilket sätt är Norden framgångsrikt inom området, hur har det blivit ett fokusområde och hur drar vi nytta av det? En panel bestående av aktörer med insyn och intresse av nordisk tillväxt och export diskuterar under ledning av en moderator.

 • Daniel Eriksson, grundare, Nordic Center for Sustainable Healthcare
 • Sofia Norberg, handläggare, Vinnova
 • Mona Truelsen, Senior Innovation Adviser, Nordic Innovation
 • Amina Pereno, Politecnico di Torrino
 • Rachel Billod- Mulalic, International relations Comité pour le Développement Durable en Santé, C2DS
 • Nima Jokilaakso, Project Manager, Swecare

FÖRDJUPNING –Välj en av tre parallella sessioner

B.1 Den stora utmaningen – hållbara läkemedel i alla led
Läkemedelsindustrin och dess distributörer har stora miljö- och hållbarhetsutmaningar framför sig i alla led. Det handlar bland annat om social hållbarhet i leverantörskedjan, resistensproblematik och läkemedelsrester i miljön. Samtidigt är det en bransch med finansiella muskler att ta tag i hållbarhetsfrågorna. Här möter du bland annat företaget som två år i rad utsetts till mest hållbara i Sverige, och reningsverket med unika metoder för att ta hand om läkemedelsrester. Vi lyfter också mål tre av de hållbara utvecklingsmålen och berättar om svensk spetsforskning inom utveckling av vaccin och läkemedel mot smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer.

Björn Sjöstrand, vd, Scandinavian Biophrama                                            Bengt Mattsson, CSR- och miljöchef, Pfizer

Anna Lövsén, affärsområdeschef vatten och avlopp, Tekniska Verken i Linköping

B.2 En hjälpande hand i hållbarhetsarbetet
Att skapa system för hållbarhet i stora organisationer, både när det gäller planeringen och drift är tidsödande och svårt. I många fall är risken dessutom stor att man bara uppfyller hjulet på nytt. Mycket finns redan formulerat i certifieringar och standarder. Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 ger här en inblick och en djupare förståelse i tre system som kan vara en hjälpande hand i hållbarhetsarbetet.

B.3 IT-lösningar för hållbar sjukvård
Med digitala läkarbesök, virtuella operationerna, ruttoptimering och fastighetsstyrning erbjuder IT-lösningar betydande bidrag till hållbarhetsarbetet inom hälso- och sjukvården. Rätt använda blir IT-produkter och IT-system verktyg för att effektivt sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Och resurser frigörs till kärnverksamheten att vårda, läka och möta patienterna.


FÖRDJUPNING  – Välj en av tre parallella sessioner

C.1 Det sitter i väggarna – hållbara idéer hos arkitekter, byggare och beställare
Miljö- och hållbarhetsambitionerna är höga när nya sjukhus byggs och driftsätts. Men att nå ända fram är en utmaning, med komplicerade upphandlingar och svåra avvägningar där byggandet inte får äta upp de resurser som behövs till driften. Här blir det en inblick i hur arkitekter och beställare tänker när framtidens hållbara, energi – och resurseffektiva sjukhus i Norden planeras, ritas och byggs. Dessutom ges en överblick i hur arbetet med beteendeförändringar kan bidra till att säkerställa en effektiv sjukvård även efter driftsättning.

C.2 Resurshantering – blodomloppet i hållbar sjukvård
Utan flödet av energi, material, avfall och andra resurser fungerar inte sjukvården, men samtidigt är all resursförbrukning en viktig hållbarhetsfråga. Hur kan sjukvården minska resursförbrukningen med bibehållen patientkvalitet? Nya material, energieffektivisering, återvinning, återanvändning, nya drivmedel är alla nyckelord i omställningen.

C.3 Möt utställarna på Nordic Conference on Sustainable Healthcare
Nordic Conference on Sustainable Healthcare erbjuder konferensens utställare att kommunicera direkt med vår publik. I moderatorledda samtal berättar utställarna om sina hållbara produkter och sina erbjudanden till sjukvårdens aktörer.


GLOBALT – Internationella lärdomar om hållbar hälsa och sjukvård
Det är inte bara i Norden som det nu fokuseras på en modern hållbarhetsagenda inom hälso- och sjukvård. Runt om i världen finns exempel på verksamheter som vill lyfta frågorna. Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 bjuder den här gången på en global rundresa där ledande beslutsfattare och experter lyfter framgångsfaktorer för en hållbar utveckling i sina respektive verksamheter. Vi välkomnar talare från USA, Israel och Storbritannien.  Vi låter oss inspireras men söker också svar på frågor om vilka utmaningar som väntar? Vad kan göras bättre och var finns hoten?


Nordic Conference on Sustainable Healthcare awards

Nordic Center for Sustainable Healthcare delar för andra gången ut priser till tre aktörer som förtjänar extra uppmärksamhet. Förra årets vinare var Paxxo, Pharem Biotech och Uppsala University Hospital samt Landspítali University Hospital Iceland. Vilka tar årets priser?

 • Årets organisatör av hållbar sjukvård
 • Årets företag inom hållbar sjukvård
 • Årets innovation inom hållbar sjukvård

FRAMTIDSUTMANINGEN – Fungerande antibiotika – en avgörande hållbarhetsfråga
Resistensfrågan lyfts ofta fram som sjukvårdens viktigaste hållbarhetsfråga. Lunginflammation och ingrepp som höftledsoperationer, som i dag är ofarliga, kan återigen bli dödliga om antibiotikan inte biter längre. En uppskattning av brittiska myndigheter som ofta nämns är att 700 000 människor årligen dör globalt på grund av resistenta infektioner, och att dödstalet beräknas stiga till 10 miljoner människor år 2050 om inget görs. Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vill göra något åt saken. Med tyngdpunkt på miljöns betydelse berättar han vad som krävs av olika aktörer för att hantera problemet, allt från tillverkningen i Indien till vardagen på de stora sjukhusen i västvärlden.

Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet

Facebooklinkedinmail

About the author

Lena Stigh

View all posts