Så här har Bergs kommun arbetat för en Giftfri förskola

Som förberedelse inför inventering och tillsyn ordnade miljöinspektör Simon Bengtsson en fortbildningsdag för verksamheten under 2015. Året dessförinnan deltog Hans Moen, Simon Bengtsson och Kajsa Kårwik på eventet Giftfri jul.

Tillsynsbesök har gjort på varje förskola under 2016. Inför besöken har förskolorna själva gjort en inventering. Sammanställningen med exempel på olika leksaker finns här.

Resultatet presenterades för verksamhetsnämnden i februari 2017.

Presentationen finns här.

Bild1

Facebooklinkedinmail

About the author

Lena Stigh

View all posts