Länsstyrelsen tar över hemsidan

Länsstyrelsen Jämtlands län tar över hemsidan för Giftfritt Jämtland Härjedalen från april 2018.  Anledningen är att den regionala utvecklingsförvaltningen i Region Jämtland Härjedalen från 2018 prioriterat bort arbetet med utfasning av farliga ämnen, vilket innebär att satsningen Giftfritt Jämtland Härjedalen avbryts.

På ett möte den 26 februari presenterades vad som är gjort sedan samordningsansvaret togs 2016 och vad som planerades att göra. Mötet avslutades med en workshop om framtida behov att samarbeta.

Mötesprotokollet finns här.

Facebooklinkedinmail

About the author

Lena Stigh

View all posts