Nationella substitutions gruppen

Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

Nationella substitutions­gruppen för kemikalier i varor har som mål att minska mängden farliga ämnen i hälso- och sjukvårds­artiklar.

De har bland annat tagit fram en substitutionslista för en rad olika produktområden. Den hittar du här

 

 

Facebooklinkedinmail