Inventering

Vissa verksamheter kan behöva göra en inventering eller kartläggning innan de rensar ut material och prylar.

Här hittar ni Östersunds kommuns rapport om inventering av förskolor.

Bergs kommuns rapport hittar ni här.

Resultatet delgavs  verksamhetsnämnden i februari 2017:  presentation 

Norrbottens läns landsting har i projektet Hållbart barnsjukhus inventerar två vårdavdelningar. Rapporten hittar ni här.

Västra Götalandsregionen har i ett pilotprojekt analyserat väntrum och mottagningar med avseende på farliga ämnen i produkter och material. De har färgkodat bedömningsnivåerna för att lätt kunna avgöra om ett rum är kemikaliesmart eller vad som behövs för att det ska bli det.

Rapporten hittar du här.

 

 

Facebooklinkedinmail