Förskolans gröna listor

Vi siktar på att underlätta för er som köper in nytt. En genomgång av befintliga avtal kommer att göras för att ge råd om vad som bör väljas för att minimera hälso- och miljörisker.

Till dess att våra egna gröna listor är klara rekommenderar vi att ni tar del av de råd som Stockholm Stads Kemikaliecentrum ger.  Sortimentet kan dock skilja sig beroende på om vi följer samma avtal eller inte.

De finns här:

Leksaker samt bild- och formmaterial

Möbler, textil och madrasser

Köks- och serveringsutrustning

lera

Fredric Kilander som tidigare var upphandlingschef i Östersunds kommun och ordförande i GNU, Gemensamma nämnden för Upphandling informerar om kommande e-handelsystem:

Östersunds kommun har påbörjat ett arbete avseende förbättring av kommunens inköpsprocess. Som ett led i detta arbete ska kommunen införa ett e-handelssystem. Ett sådant system kommer ge nya möjligheter till förenkling, effektivisering och styrning av kommunens inköp.

Initialt är det Östersunds kommun som har beslutat om att införa e-handel. Men, det pågår också en diskussion om att på sikt inkludera flera av länets kommuner. Införande av ett e-handelssystem ska dock inte förringas. Det är ett mycket omfattande kommunövergripande arbete som ska göras för att allt ska fungera väl. Arbetet för Östersunds kommuns del beräknas starta under 2016. Det är viktigt att poängtera att en effektiv och ändamålsenlig inköpsprocess inte förutsätter ett e-handelssystem. Det går att nå mycket god effekt genom att aktivt arbeta med beställarorganisationen och se till så att den har ett relevant stöd avseende att köpa rätt varor och tjänster från rätt leverantörer.

 

 

Facebooklinkedinmail