Gemensam kemikalieplan ?

Vid uppstartsmötet den 16 mars 2016, samt vid tidigare tillfällen, har framkommit att det är svårt att sätta ambitionsnivå vid utrensning av produkter och vid val av nya produkter.

Det är en balansgång mellan ekonomiska resurser och kunskap.

Mer underlag och en gemensam plan om farliga ämnen skulle underlätta prioritering.

Vilka ämnen ska prioriteras?

Vilka typer av varor ? Vilka kriterier ska vi använda?

Vilka åtgärder ska prioriteras?

I ”Så når vi miljömålen i Jämtlands län 2017-2020” finns en Kemikalieplan för länet med som åtgärd.

Facebooklinkedinmail