Att städa

damm

Mängden farliga ämnen som samlas i damm speglar vilka material och prylar vi omger oss med hemma. Det kan exempelvis vara flamskyddsmedel från elektronik och ftalater från plast.

Om vi har små barn som befinner sig på golvet bör vi städa bort dammet oftare än annars. Vi minskar då riskerna att de utsätts för farliga ämnen.

Oavsett hur du städar så ska dammet inte spolas ut i avloppet, utan kastas i brännbart. Reningsverken kan nämligen inte ta hand om alla oönskade ämnen.

Det finns metoder att städa med så få kemikalier som möjligt.

Goda råd från Östersunds kommun kommer så småningom.

Facebooklinkedinmail