Plast

Symbolerna ovan, som är till för att sortera förpackningar, kan vara till hjälp när man vill prioritera plast ur miljö- och hälsoperspektiv.

Plasternas byggstenar, monomerer, avgör plastens egenskaper. Tre av de plaster som man räknar till de säkrare är uppbyggda av kol och väte och är vanliga material i matförpackningar. De är markerade med siffran 2, 4 elleroch benämns polyeten PE eller polypropen PP.

En vanligt material för dryck är polyetylentereftalat PET, som är märkt med siffran 1. Den är avsedd för kalla drycker.

Plaster märkta med 3 eller 6 bör man välja bort.

Mjuk polyvinylklorid, PVC, märkt med siffran 3 kan innehålla upp till 50% av en mjukgörare. Mjukgöraren kan vara en hormonstörande ftalat. PVC kan även vara förorenad av produktionskemikalier som bly.

Polystyren, PS, märkt med siffran 6, tillverkas av styren. Styren är klassat som reproduktionsstörande och är misstänkt cancerframkallande.

Siffran 7 står för övriga plaster och i den gruppen finns både bra och dåliga plaster. Bland de bättre kan nämnas bioplaster som PLA, polymjölksyra med majs eller sockerrör som ursprung.

Bland de plaster man ska se upp med finns polykarbonat, PC. Polykarbonat tillverkas nämligen av bisfenol A. Bisfenol A är ett hormonstörande ämne.

Generellt är värme, mat och plast ingen bra kombination. Det finns säkra plaster, men för enkelhets skull avråder vi från värmning av mat i plast.

Plastinformation från Stockholms stads Kemikaliecentrum hittar du här.

Facebooklinkedinmail