Smycken

Mycket höga halter av bly i smycken har uppmätts vid tillsyn under 2015.

I Jegreliusinstitutets projekt Smartare konsumtion från 2011 uppmättes så mycket som 32% bly i ett smycke.

Mer att läsa om bly och andra oönskade metaller finns i KemI’s faktablad.

I kemikalieinspektionens tillsynsrapport om smycken i detaljhandeln kan vi läsa att reglerna för metaller och dess gränsvärden finns i Reach-förordningen EG nr 1907/2006, bilaga XVII.

Ett utdrag ur texten om tre metaller som hittats i smycken hittar ni här.

Nickel har varit reglerat inom EU sedan år 2000 och omfattar varor som är avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden, till exempel smycken. Regeln begränsar hur mycket nickel som får läcka ut från en sådan vara. Gränsvärdet är 0,2 µg/cm2 /vecka för delar av piercingsmycken som placeras inuti huden (t.ex. stift på örhängen) och 0,5 µg/cm2 /vecka för övriga varor och delar av smycken.

Kadmium är begränsat i metalldelar av smycken, bijouterier och hårtillbehör som släpps ut på marknaden. Gränsvärdet är 0,01 viktprocent kadmium för varje enskild metalldel. Regeln gäller inte för smycken som har släppts ut på marknaden (importerats till EU eller tillverkats inom EU) före den 10 december 2011 eller antika smycken (tillverkade före den 10 december 1961).

Bly och blyföreningar är begränsade i smycken, oäkta smycken och hårtillbehör som släpps ut på marknaden. Regeln begränsar halten bly i varje enskild del av smycket och gränsvärdet är 0,05 viktprocent i varje sådan enskild del. Regeln gäller oavsett vilket material smyckesdelen består av. Undantag finns för exempelvis kristallglas3 , emalj och ädelstenar. Regeln gäller inte för smycken som har släppts ut på marknaden (importerats till EU eller tillverkats inom EU) före den 9 oktober 2013 eller antika smycken (tillverkade före den 10 december 1961).

 

Facebooklinkedinmail