Om giftfritt Jämtland Härjedalen

Vi omges av material och prylar som innehåller farliga ämnen. Det är ett växande problem där både vi och de som tillverkar varorna utsätts för de farliga ämnena. Särskilt känsliga är barnen och miljöer där barn vistas är prioriterade eftersom barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av de farliga ämnen.

Region Jämtland Härjedalen tog därför 2016 ett samordningsansvar för att tillsammans med länets aktörer fasa ut farliga ämnen från offentliga miljöer. Ett samordningsansvar som Region Jämtland avsade sig inför år 2018. Länsstyrelsen har därefter övertagit samordningsansvaret, dock i mer begränsad omfattning.

Åtgärder för att nå länets miljömål finns här.

 

Facebooklinkedinmail