Om giftfritt Jämtland Härjedalen

Vi omges av material och prylar som innehåller farliga ämnen. Det är ett växande problem där både vi och de som tillverkar varorna utsätts för de farliga ämnena. Särskilt känsliga är barnen.

Region Jämtland Härjedalen tog därför 2016 ett samordningsansvar för att tillsammans med länets aktörer fasa ut farliga ämnen från offentliga miljöer.

Ett samordningsansvar som Region Jämtland avsade sig inför år 2018.

Miljöer där barn vistas är prioriterade eftersom barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av de farliga ämnen.

Vi  satsar på att öka kunskapen om varför och hur material och prylar ska väljas för att minska exponeringen av farliga ämnen. Det ska vara lätt att välja rätt.

Satsningen är långsiktig utifrån befintliga resurser.  Under 2016 fokuserade vi på kunskapshöjande aktiviteter som föreläsningar och halvdagsutbildningar.

Aktivitetsbeskrivning Giftfritt Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalens miljöpolicy finns här.

Läs även gärna Långsiktig utvecklingsplan för område miljö Dnr RS/63/2015 med giltighetstid 2015-2027

Det är en reviderad version som gäller hela organisationen Region Jämtland Härjedalen och är beslutad i Regionfullmäktige juni 2015 . Där finns relevant information om mål, aktiviteter och bakgrund för Kemikalier och kemiska ämnen i varor  i avsnitt 2.4.1, 3.4.1, 3.4.2, 4.6.1 och 4.6.2

Åtgärder för att nå länets miljömål finns här.

 

Facebooklinkedinmail