Om XRF

En XRF-scanner kan mäta grundämnen tyngre än aluminium i ytskikt på material och varor. Halten av bly, kadmium, antimon, arsenik, krom, tenn, brom och klor kan erhållas utan att förstöra provet.

Det här betyder att det går att få reda på om det är PVC, men inte om det finns mjukgörare i form av ftalater.

Mätningen avslöjar inte i vilken form ämnet förekommer och bör därför följas upp. Antimon är till exempelvis giftig som antimontrioxid. Brom indikerar bromerade flamskyddsmedel och tenn indikerar tennorganisk förening.

En metod för rangordning togs fram i projektet Smartare konsumtion som avrapporterades 2011.

En sammanställning över mätningar hos Spilloteket finns här.

Mätningar på förskolan Astern under juni 2016 redovisas här.

Mätningar på förskola Rådmansparken under december 2017 redovisas här.

Sammanställning Zefyren 21 december 2017

Facebooklinkedinmail